Kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs. Bij sommige kinderen duurt dit langer of verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenoten. Deze kinderen hebben meer oefening of ondersteuning nodig om een bepaalde beweging of vaardigheid te leren. Daarnaast hebben sommige kinderen minder mogelijkheden, door een ziekte of beperking en moeten zo goed mogelijk leren functioneren met de mogelijkheden die ze wel hebben. Kinderfysiotherapie heeft hierin als uitgangspunt: het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het kind bij motorische en functionele problemen in de ontwikkeling. Als kinderfysiotherapeut richten wij ons op de doelgroep van 0 tot 18 jaar.

Problematiek waarbij een behandeling gestart kan worden is:

  • voorkeurshouding bij zuigelingen
  • schrijfproblematiek
  • motorische ontwikkelingsachterstand
  • orthopedische problematiek
  • of
  • motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
  • specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
  • fysieke fitheid en training  van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;

Werkwijze Kinderfysiotherapie

Intake – Het in kaart brengen van eventuele problemen die het kind / ouder ervaart door middel van een vraaggesprek.

Onderzoek – Naar aanleiding van het vraaggesprek een onderzoek opzetten door middel van observatie en specifieke testen om in kaart te brengen hoe het kind zich beweegt.

Behandeling – Uit het onderzoek volgt het behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de huisarts, specialist, logopedist, ergotherapeut of leerkracht.

Voor kinderfysiotherapie is in principe geen doorverwijzing nodig van de huisarts en/of specialist. Wij vinden het wel van belang om samen te werken met de verschillende disciplines. In overleg met een huisarts, jeugdarts, specialist maken wij het behandelplan compleet.