Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat, dat wil zeggen met klachten en het voorkomen ervan in spieren, pezen en gewrichten. U kunt bij ons terecht met een verwijzing van de huisarts of specialist, maar we zijn ook direct toegankelijk. U kunt dus ook zonder verwijsbrief bij ons terecht voor advies en/of behandeling.

Na aanmelding wordt met u een afspraak gemaakt.

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst vragen te stellen en u vervolgens te onderzoeken. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een specifiek behandelplan opstellen.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het geven van adviezen en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u zo optimaal mogelijk te bewegen. Zo wordt u zich bewust wat uw problemen veroorzaakt. Dit is om de klachten te verminderen en herhaling of verergering te voorkomen.

Een ander onderdeel dat meestal in de behandeling voorkomt is oefentherapie. Oefentherapie is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en de spiercoördinatie en/of spierkracht te vergroten.

Daarnaast is oefentherapie ook bedoeld om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren of bewust te leren ontspannen. Als onderdeel van deze behandeling doet u dan vaak zelfstandig oefeningen thuis.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut tevens gebruik maken van manuele technieken.

De fysiotherapeut baseert hierbij zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.