Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens of buiten het sporten en die zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De sportfysiotherapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Sportfysiotherapie kan worden gebruikt bij de volgende klachten/vragen:

  • Sportblessures
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Tijdens de eerste behandeling wordt een intake gesprek met u gehouden en wordt gekeken of er een indicatie is voor sportfysiotherapie. Ook vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt ook waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding Allround Sportfysiotherapie heeft gedaan. Geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (lidvereniging van het KNGF) in samenwerking met NOC*NSF en de Hogeschool van Utrecht.